Stefan Janković

Odmotavanje semioze neprisustva: o situacionoj ontologiji viskoznog kruga

uvidi semioza, objekti

16.02.2022.

Kako se bavimo neprisutnošću? U izvesnoj meri, umnožavanje „sablasnih” objekata i poluotkrivenih entiteta, postaje izražena ontološka zagonetka u eri antropocena, ali ipak, tokom aktuelne pandemije, zahteva nove teorijske i umetničke procene. U ovoj kratkoj izjavi istražujemo kako se mutirajuća drugost neljudskog entiteta unutar svetskih i senzornih mesta tokom prvih meseci pandemije 2020. odvijala u okviru onoga što nazivamo viskoznim ciklusom: improvizacioni semiotički pokušaj da se suoči sa neprisutnošću . Nadovezujući se na Harmanovu tezu o „višku realnosti“ i Konove semiotičke prikaze, probno istražujemo model viskoznog ciklusa na intervjuima sprovedenim sa 20 ispitanika iz Beograda (Srbija) i pratećim materijalima.

Pročitaj više...

Usred neizvesnosti: zavere, pandemija i formatiranje stvarnosti

uvidi zavera pandemija kovid

03.02.2022.

Postoji nešto čudno sa teorijama zavera koje su pratile pandemiju, ali to nije pitanje njihove tačnosti. Diskusija o zaverama i pokušajima da se one „primire” činjenicama otvara dublju problematiku interpretativnih okvira upotrebljenih radi formatiranja stvarnosti kada ova sklizne u neizvesnost. Naime, osobenost pandemije jeste upravo u tome što je neizvesnost inicirana događajima koji naveliko nadilaze ljudsku kontrolu, namere i jasne motive.

Pročitaj više...